Vánoční příběh aneb O třech mudrcích a pouti za pivem

Vánoční koleda nového střihu.

Vypravěč:


Tisíce let, ba i více,
vyprávíme srdečně,
příběh Vánoc netušíce,
jak to bylo skutečně.


O Betlému, o jesličkách,
o třech moudrých z východu,
o osudu temných kličkách,
na tom jejich pochodu.


První mudrc:


„Já když se vám nametu,
zřím na nebi kometu!“


Druhý mudrc:


„Počkej však, to není rumem!
Hvězda svítá za tím stromem!“


Třetí mudrc


-padl na mol na zem tváří,
nad obzorem hvězda září.


První mudrc:


„Dnes není čas banalit,
jsem v náladě, ba nalit.

Ač jsme chlastem znavení,
následujme znamení!“


Druhý mudrc:


„Hvězda nám směr ukazuje!“
(pohlédne na třetího mudrce)
„...Ponesem ho, kdo ho zuje?“


Vypravěč:


Tři mudrci, cestou z baru,
na západě viděj svítat,
hvězdu pivní láhve tvaru,
vydali se pivo vítat.


První mudrc:


„Držte směr, mí druzi, sakra!“


Druhý mudrc:


„Já tu hvězdu vidím dvakrát...“


První mudrc:


„Nebuďte tak sakra líní,
občerstvení najdem v Chýni!“


Třetí mudrc:


„Já se, hoši, zpátky vracím,
furt jen padám, nebo zvracím.“


První mudrc (k třetímu):


„Hlavu vzhůru, nebo stranou,
my nemáme na vybranou!“


Druhý mudrc (pohlédne na oblohu):


„Hvězda náhle mizí, dál nic!“
-Přebila ji světla dálnic.


Vypravěč:


„Pivo mizí!“ mudrc dí,
přecházejí přes D5,
řidiř sotva ubrzdí,
mudrci se jali pět.


Společný chór:


„Ten, kdo chlastá, jiné hostí,
může býti bez starostí,
kdo se pivu nebrání,
toho pivo ochrání!“


Vypravěč:


Když pak tóny písně dozní,
o ochranné ruce piva,
vydají se směrem k Plzni,
málo sil však už jim zbývá.


Druhý mudrc:


„Zač mě svaté pivo trestá?“


První mudrc:


„Vydrž, to už je kraj města!
K cíli spěje naše story,
tady to znám, to jsou Bory!“


Třetí mudrc:


„Počkat, počkat, to jsem věděl,
kdysi jsem tu taky seděl!“


První mudrc:


„Rychle, svítá, běžme klusem!“


Druhý mudrc:


„Nevezmem to autobusem?“


Třetí mudrc:


„Tento nápad? V poplach biju,
v autobuse vždycky bliju!“


Vypravěč:


Nastoupili do tramvaje,
v cíli byli ve chvilce,
třetí mudrc z okna vlaje,
ocitli se Na spilce.


Vypravěč:


A tak došli konce cesty,
kam to světlo dovedlo je,
pivní Betlém mezi městy,
Plzeň, tam jsou u prazdroje.


Třetí mudrc:


„V jesličkách na seně,
potichu kvasí,
ten, kdo ho vypije,
dočká se spásy.“


Druhý mudrc:


„Pivo jest potrava,
ach, čisté početí,
čeká nás otrava,
nebraňme dojetí.“


První mudrc:


„V důstojné modlitbě,
sedněme, bratří,
plzeňský ležák, ten
k Vánocům patří!“


Společný chór:


„Ó, hvězdo stříbrná,
ó, pivo zlaté,
ópilí na sračky,
dejme si páté!“


Třetí mudrc:


„...už po desáté...“


Vypravěč:


Den už převzal vládu za noc,
hvězdy měly vést a zašly,
lidi hledaj kouzlo Vánoc,
jen aby ho v pivu našli.

Autor: Jan Karel Bartuška & Kryštof Materna
Vloženo: 24. 12. 2011

Přidejte komentář

Komentáře (0)

Buďte první, kdo přidá komentář ke článku!