Attopivovar Nuselské Hovado – na stráži před jakýmkoliv pivem

Jak se již za tři roky znovuobnovené existence nuselského pivovaru Hovado stalo dobře zaběhnutou tradicí, i letos na apríla přinášíme všem našim příznívcům netrpělivě očekávanou Výroční zprávu

(zprávy 2015, 2014 k nahlédnutí v odkazech)


Tento rok bychom se chtěli, kromě faktických informací o stavu a hospodaření společnosti, zaměřit také na tradici a řemeslnou výrobu piva, dva pilíře, na kterých stojí pevně rozkročená vize pivovaru Nuselské Hovado. A proč jsme zvolili právě toto téma? V posledních letech se na českém pivním trhu nebezpečně rozbujel fenomén zakládání minipivovarů, podniků bez tradice, které se ve valné většině honí pouze za zisky a poctivá výroba jim nic neříká. Náš pivovar by chtěl do tohoto odvětví vrátit punc váženého řemesla, který se z něho začíná povážlivě vytrácet.Etiketa várky 20 - černého ležáku Krkavec (odpovídá barvě i tělesné činnosti, kterou vyvolává)


Tradice pivovaru Nuselské Hovado


Přestože výroba piva v současných prostorách pivovaru (kuchyně, koupelna a sklep činžovního domu v Čiklově ulici) byla také spuštěna až roku 2012, my raději než o zahájení výroby mluvíme o jejím znovuobnovení. Tradice vaření piva v Nuslích je totiž stará několik staletí a sahá dokonce mnohem hlouběji do minulosti, než budovy dnes chátrajícího nusleského pivovaru, původně založeného roku 1694. O tom nevyvratitelně svědčí zmínka v kronice Královského města pražského, kterou lze dohledat v archivech Anežského kláštera v Praze: „...v neděli po svatém Jakubu Léte Páně čtrnáctistého devatenáctého konalo se na velké radnici Nového města pražského rokování konšelů pražských. Přítomni byli tito velevážení mužové nejlepší pověsti, velectěný pán Jan Podvinský, ...(zde následuje výčet všech sedmi účastníků, zakončený tím, co nás nejvíce zajímá)...během vážené rozpravy doraziv též z Hnuslích za pražským městem i pán Jan Humpolecký, jež zcela zpit pivem vrazil do sálu sedě rozkročen na oslu. Pán Jan však se vážené této rozpravy neúčastil, seskočiv z osla tak nešťastně, že z okna vypadl přímo tvrdě na ulici. Sprostý dav na ulici, mylně si toto vypadnutí vykládaje, vtrhnul do sálu a vyházel z okna i dalších velectěných pánů...“. Tato zmínka rozkrývá nejen pozadí první pražské defenestrace, ale, což je samozřejmě důležitější, jedná se o první zmínku o tradici vaření piva v Nuslích. Attopivovar Nuselské Hovado se proto rozhodl dát si jako rok založení právě rok 1419, čímž se řadí mezi nejstarší v Česku. Tím, že se konšel Jan mohl ožrat i cestou, třeba na Karláku, si nebudeme tento pěkný historický milník kazit.


Nuselské Hovado – poctivé řemeslo


Není tomu tak dávno, co se jistý dobře známý střední pivovar dušoval tím, že je na stráži před europivem. Jakkoliv musíme souhlasit s tím, že cokoliv evropského, včetně stamiliardových investic, které do nás neustále přes náš odpor nalévají, je zákonitě špatné, nechtěli bychom se zde zastavit. My v pivovaru Nuselské Hovado se totiž domníváme, že od srdce a poctivě nelze dělat pivo ani v podnicích podobné velikosti, jako je právě onen zmíněný strážník. Ani v menších průmyslových pivovarech. Ani v minipivovarech. Prostě abychom si to ujasnili, kdokoliv, kdo vaří nad 30 litrů na várku, je odporný průmyslník bez řádného vztahu k vyráběné surovině. Vlastně spíš nad 25 litrů. Takže je to pouze Nuselské Hovado, které má tu správnou míru české ostražitosti a stojí na stráži před téměř jakýmkoliv pivem.


Tradiční suroviny a prověřený postup – to je Nuselské Hovado


K poctivému řemeslu patří i poctivé suroviny. Pivovar Nuselské Hovado věnuje pečlivou pozornost jejich výběru. Pouze ta správná kohoutková voda, granulovaný vakuovaný chmel, slad a sušené kvasnice si najdou cestu do našeho piva. Velký důraz klademe i na naše dodavatele, takže i tento vztah je více „rodinný“, než obchodní. Tedy upřímně, spíše se to podobá rodině dysfunkční, takže většinou objednáváme přes internet, abychom členy naší velké rodiny nemuseli vůbec vidět.


Nuselské Hovado - kde se snoubí tradice s moderními postupy


To, že se bez kompromisů držíme tradice však neznamená, že nejsme zároveň moderní a neotřelým postupům otevřený pivovar. V minulém roce jsme do piva nalili odvar z dubu i kafe, dokonce jsme uvařili experimentální várku bylinného piva, kde byl chmel zcela nahrazen řebříčkem, pelyňkem a smrkovými větvičkami, takže nejen, že by to dle české legislativy ani neprošlo jako pivo, ono to ani pivo vůbec nepřipomínalo. Všichni, kdo tento Gruit ale, který chutnal jako kyselá alkoholická limonáda, ochutnali, se shodli na tom, že se jedná o velice přínosný a zajímavý experiment, jehož výsledek už nechtějí nikdy ani vidět.


Tomu, že se nebojíme nových a dynamických přístupů nahrává i nízký věk našich zkušených zaměstnanců – vždyť ředitel pivovaru je bez 13 měsíců třicátníkem, sládkovi bude za měsíc teprve 29 let a průměrný věk zaměstnanců činí pouze 28 let a 11 měsíců.


Více o našich produktech se dozvíte v následující sekci Výroční zprávy.Etiketa várky 14 - British Best Bitter pojmenovaného po mém oblíbeném anglickém fotbalovém klubu Blackburn Rovers, toho času už několik let druholigového


Produkce pivovaru Nuselské Hovado


Od poslední výroční zprávy v dubnu 2015 do dnešního dne bylo v attopivovaru Nuselské Hovado uvařeno celkem 10 várek. Za kalendářní rok 2015 se potom jednalo taktéž o 10 várek. Vzhledem k tomu, že máme zákonem o spotřebních daních zakázáno vařit více, než 200 litrů za kalendářní rok, činila produkce přesně 199,9 litru a 9,9 litru se „vylilo“ (v psaném textu se těžko mrká, ale kdyby to šlo, tak bych to teď dělal). Nárůst produkce pivovaru oproti premiérovému roku 2014 tak činil skvělých 17,9%, což jen dokazuje, že lidi vypijou cokoliv.


Samozřejmostí, která činí naše pivo tak exkluzivní, je také fakt, že zákonem máme rovněž zakázáno ho prodávat. Většina se tak vypije čerstvá rovnou z ležácké lednice přímo zaměstnancem a kromě toho si pečlivě vybíráme další odběratele – pravidelná zavážka funguje do Krče, na Pankrác a občas do dalších pražských čtvrtí. Mimo Prahu je potom pouze jeden pravidelný odběratel z Plzně a loni byla provedena i experimentální zavážka do Klatov, jejiž pokračování závisí na tom, zda se mnou odběratelka bude i nadále chodit.


Zde je kompletní seznam našich produktů od posledního stavu, uvedeného ve Výroční zprávě 2015 (poznámka trochu praktičtější: všechna piva jsou vařena ze základních surovin, v případě ležáků se jedná téměř vyhradně o vaření na dva rmuty, u piv svrchně kvašených potom o infúzní vaření na jedné i více teplotách, dle receptů, které mohu také poskytnout):


Várka 12: Folimanka – ležák plzeňského typu s přídavkem dubového dřeva. EPM: 13,1%. Hořkost: 38 IBU. Barva: 11 EBC.


Várka 13: Jiříkovo vidění - polotmavé pšeničné. EPM: 13%. Hořkost: 30 IBU. Barva: 27,5 EBC.


Várka 14: Blackburn Rovers - British Best Bitter. EPM: 11,2%. Hořkost: 33 IBU. Barva: 20 EBC.


Várka 15: Gruit – bylinný ale. EPM: 11.2%. Hořkost: ?? IBU. Barva: ?? EBC. Místo chmele použit pelyněk, řebříček a smrkové větvičky. Bylo tak prakticky dokázáno, že to chutná opravdu tak divně, jak to zní.


Várka 16: Nuslipa – IPA. EPM: 15,1%. Hořkost: 69 IBU. Barva: 14 EBC.


Várka 17: Weihnachtlich Kellerbier - Světlý ležák bavorského typu s přídavkem dubového dřeva. EPM: 13%. Hořkost: 36 IBU. Barva: 11 EBC.


Várka 18: Vánoční polotmavá jedenáctka – polotmavý ležák plzeňského typu. EPM: 11,3 %. Hořkost: 24 IBU. Barva: 20 EBC.


Várka 19: Vídeňák - Polotmavý ležák vídeňského typu. EPM: 12,6%. Hořkost: 26 IBU. Barva: 16,5 EBC.


Várka 20: Krkavec / Kávový Krkavec - tmavý ležák plzeňského typu / Kávový ležák. EPM: 13,1%. Hořkost: 28

IBU. Barva: 46 EBC. Do cca 7 litrů byla nalita káva, konkrétně Brazil Santos. Tohle zdaleka nechutnalo tak divně, jak to zní, naopak to byl na první pokus docela úspěch. Nezkušenost se projevila spíš ve vaření kávy, než piva, což byla na druhou stranu ta více potěšující varianta, kavárníka dělat stejně nechci.


Várka 21: Folimanka - ležák plzeňského typu. EPM: 12,7%. Hořkost: 35 IBU. Barva: 7,3 EBC.


Várka 22: Märzen - polotmvý ležák bavorského typu. EPM: 14%. Hořkost: 31 IBU. Barva: 15 EBC.Etiketa várky 17 - německého ležáku Weihnachtlicht Kellerbier


Hospodaření společnosti Nuselské Hovado – pevně a jistě ve ztrátě
Na závěr Výroční zprávy se podíváme alespoň krátce i na hospodaření společnosti. K dodržování tradice našeho attopivovaru patří i to, že vzhledem k tomu, že nemůžeme generovat žádné peněžní zisky prodejem piva, jsme zcela tradičně ve ztrátě. Už je to tak tradiční, že naše účetní oddělení to už ani nepočítá, aby mělo pokoj. Každpodáně však i tak došlo k několika velice pozitivním ekonomickým událostem. Díky nulovým investičním nákladům, optimalizaci výrobního procesu a celkovému zvýšení efektivity se podařilo ztrátu společnosti snížit na minimum. Teda možná. To vlastně nevíme, jelikož účetní záznamy se nevedou. I tak jsme se ale ve světle těchto pozitivních zpráv rozhodli vyplatit našim zaměstnancům mimořádnou dividendu v podobě piva. A to ani nejsme akciová společnost.


Za rok se budeme těšit na shledanou u další Výroční zprávy!Poznámka: pro sběratele zde přikládám etikety v elektronické podobě v archivu rar, várky 12-20 (várky 1-11 jsou k dispozici v článku z minulého roku). Archiv obsahuje jak jednotlivé etikety ve vysokém rozlišení, tak i soubory Word s rozložením pro tisk. Pokud si tedy tyto soubory vytisknete, dostanete přesnou kopii etiket pivovaru Nuselské Hovado. Vytištěné etikety nenabízím.


Pro zájemce mohu poskytnout také zápisky receptů všech várek. V případě ležáků se jedná téměř vyhradně o vaření na dva rmuty, u piv svrchně kvašených potom o infúzní vaření na jedné i více teplotách, dle receptu.


Etikety pivovaru Nuselské Hovado ke stažení, várky 12-20 - archiv .rar (58 MB)

Autor: Jan Karel Bartuška
Vloženo: 1. 4. 2016

Přidejte komentář

Komentáře (0)

Buďte první, kdo přidá komentář ke článku!